03/04/2024 01:00

Австралия: Индекс активности в сфере строительства от AIG, март -12,9

ранее -18,4